Opšti uslovi za korišćenje usluga sa dodatnom vrednošću

Uslovi se odnose na korišćenje usluga koje Mond d.o.o, Novi Sad, Somborska 51, MB 08618445 (Pružalac usluge) pruža a koje se realizuju putem govornih ili SMS usluga sa dodatnom vrednošću.
Ukoliko nije drugačije naznačeno, usluge na govornim I SMS brojevima sa dodatnom tarifom namenjeni su isključivo u svrhu zabave i promocije programa, događaja, proizvoda i usluga koji su dostupni u Republici Srbiji Usluge se mogu koristiti pozivanjem telefonskih brojeva sa dodatnom vrednošću ili slanjem SMS poruke na brojeve sa dodatnom vrednošću.
Pozivanjem brojeva telefona ili slanjem SMS poruke na brojeve za Usluge slažete se sa ovim uslovima. Ukoliko ispunjavate uslove korišćenja, Usluge možete koristiti više puta. Korisnik nakon pozivanja broja sa dodatnom vrednošću i uspostvaljanja veze biva informisan o ceni koja se jasno saopštava na govornom automatu i ukoliko u toku datog saopštenja pozivalac izvrši prekid veze, tarifiranje usluge neće biti započeto.
Pozivanje je moguće iz mreža fiksne ili mobilne mreže Telekom Srbija I iz mreže VIP. Trajanje poziva je ograničeno u skladu sa Pravilnikom o obavezama operatora sa dodatnom vrednošću.
Pozivanje brojeva sa dodatnom vrednošću tarifira se u skladu sa tarifnim kategorijama uredjenim Planom numeracije.
Korisnik nakom upućivanja SMS poruke na broj sa dodatnom vrednošću, pristaje da bude tarifiran u iznosu koji je jasno naznačen uz uputstvo za SMS korišćenje usluge. Nakon upućivanja SMS poruke, korisnik će dobiti željenu uslugu u razumnom roku.
Naplata Usluga se vrši unapred za prepaid korisnike mobilnih mreža, odnosno po računu za postpaid sistem naplate za korisnike i mobilnih i fiksnih mreža, koji ispostavlja operater telekomunikacionih usluga pozivaoca.
Slanjem SMS poruke ili pozivanjem premijum brojeva, odnosno korišćenjem naših servisa, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge. U svakom trenutku korisnik se besplatno može odjaviti sa servisa besplatnih poruka slanjem odgovarajuće ključne reči na broj definisam u samoj reklmanoj poruci.
Reklamacija je moguća u slučajevima kada je usluga naplaćena a nije realizovana. Reklamacija se realizuje slanjem maila na podrska@mond.co.rs ili pozivanjem broja telefona centra za resavanje prigovora 011 4444593.
Odluku o reklamaciji ćete dobiti u roku od 7 dana od prijema reklamacije. Ukoliko reklamacije bude prihvaćena naplata sredstava će biti stornrana
Svi podaci se čuvaju u skladu sa Pravilnikom o obavezama operatora usluga sa dodatnom vrednošću. Mond d.o.o.

Nazad na početnu stranicu